H.J. de Gruijter, tandarts

Onderstaande cursussen en nascholingen zijn gevolgd ter ondersteuning van praktisch handelen,

ten gunste van de cliënt.

 30 oktober 2015, tandletsel, duurzaam functieherstel, Bussum

9 april 2015, Cursusavond Implantologie, Munsterhuis, Hengelo 

26 september 2014, congres Burgers ZOO, tot op het bot, implacademy 

13 september 2013, Simply Smarter Symposium, Dr. Pena, Dr. Fairbairn, Houten

27 mei 2013, Praktijk informatie avond voor collegae, casuïstiek implantologie, Vorden

16 mei 2013 klinische avond, hedendaags protocol kindertandheelkunde, mw. Bernadet Post, Gorssel 

11 en 12 januari 2013, Europees congres implantologie, Madrid

9 november 2012, congres implantologie Amsterdam, Dr, Cheng (Australia)

13 april 2012, live cursus hoofd/hals anatomie AMC, Amsterdam

9 april 2012, cursus tanderosie, CME

22 maart 2012, cursus cosmetische tandheelkunde; esthetiek en communicatie, CME

20 maart 2012, Richtlijn Radiologie anno 2012

15 en 16 december 2011, cosmetic academy, kleur en oppervlak van vergevordere cosmetische opbouwen

24 september 2011, masterclass Dennis Tarnow, esthetics and implant dentistry, innovations and controverses

24 mei 2011, cursus predictable anterior implant esthetics

18 en 19 maart 2011, northern european symposium implant dentistry, Barcelona

3 november 2010, adhesieve/composiet restauraties, Munster

8 oktober 2010, cursus softtissue management en botaugmentatie

17 september 2010, cursus implanteren in de esthetische zone

23 en 24 april 2010, symposium esthetische tandheelkunde, Munster

14 december 2007, cursus medicatie bij tandheelkundige ingrepen

15 juni 2007, cursus teamzorg voor het parodontium

8 en 9 maart 2007, cursus implantologie NVOI "de verdieping"

8 april 2005, cursus implantologie NVOI "breed belicht"

8 en 15 maart, 1 en 2 april 2005, cursus implantologie fase II

15 en 29 september 2004, implanteren person to person, kliniek voor parodontologie en implantologie, A'dam

3 september 2004, digitale tandheelkundige beeldbewerking en behandelplanning, Hein de Kloet

27 februari 2004, cursus kroon en brugwerk

22 mei 2003 cursus endodontologie, W. van Driel

13 december 2002, congres NVGPT, Ermelo

3 juni 2002, opening praktijk aan de Breegraven 2, Warnsveld

16 en 17 maart 2001, a day in a life, tandheelkundige problemen en aandachtsvelden, Maastricht

13 september 2000, cursus rehabilitations with current dental implant systems

12 mei 2000 jurispreventie & riskmanagement, hr. Admiraal

4 februari 2000, cursus moderne opbouwtechnieken

26 juni 1998, cursus kaakchirurgische ingrepen voor de algemene praktijk

16 november 1996, praktische cursus porseleinen kronen

11 november 1996, afgestudeerd aan het ACTA, Amsterdam